Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2019

myfavouritepart
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
myfavouritepart
3231 5986
Reposted fromupinthesky upinthesky viaavooid avooid

October 24 2019

myfavouritepart
myfavouritepart
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
myfavouritepart
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
myfavouritepart
5145 bb18 500
Reposted frompiehus piehus viaavooid avooid
myfavouritepart
Tylko tyle możemy zrobić. Stawiać kolejne kroki. A jeśli zrobisz ich wystarczająco wiele, nagle dokądś docierasz.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid

July 02 2019

myfavouritepart
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaavooid avooid

July 01 2019

myfavouritepart
myfavouritepart
Bardzo wielu ludzi zwalnia się z myślenia. Widzę w tym jakiś lęk. Oglądanie się na kolegów, Internet, gazety. „Niech pan powie JA” – zmuszam studentów. Nie ma w ludziach odwagi i to jest zdumiewające.
— prof. T.Gadacz
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaavooid avooid
myfavouritepart
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
myfavouritepart
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viaavooid avooid
myfavouritepart
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viaavooid avooid
myfavouritepart
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaavooid avooid
myfavouritepart
Myślę, że aby przeżyć, trzeba znaleźć w sobie coś, co się lubi. Niektórzy powiedzą, że życie samotne to aspołeczność i egoizm. Ale człowiek jest wtedy niezależny i nie pociąga za sobą w otchłań innych, jeśli tam zmierza. Wielu ludzi boi się samotności. Ale mnie pomogła stać się wolnym, silnym i nietykalnym.
— Jo Nesbø ,,Wybawiciel"
myfavouritepart
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viaavooid avooid
myfavouritepart
6162 38b0
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viaavooid avooid
myfavouritepart
3414 2cf4 500
myfavouritepart
Reposted fromszszsz szszsz
myfavouritepart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl