Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2020

myfavouritepart
      Gdy zmieniamy nasze myślenie, zmieniamy naszą rzeczywistość.
— Louise L. Hay
Reposted fromavooid avooid
myfavouritepart

Często czujesz się zmęczony, nie dlatego, że zrobiłeś zbyt wiele, ale dlatego, że zrobiłeś zbyt mało tego, co iskrzy w tobie światło.
— Alexander Den Heijer
Reposted fromavooid avooid
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel

March 20 2020

myfavouritepart
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
myfavouritepart
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
myfavouritepart
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaavooid avooid
myfavouritepart
8802 4333 500
Reposted fromxawery xawery viaavooid avooid
myfavouritepart
Czasem mniej spotkań z pewnymi osobami, oznacza więcej spokoju w sercu.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
myfavouritepart
5812 8eac 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaavooid avooid
myfavouritepart
myfavouritepart
myfavouritepart
Jeśli podejmiesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, ale również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać.
— Epiktet z Hierapolis
Reposted fromavooid avooid
myfavouritepart
2377 ca0f 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

November 04 2019

myfavouritepart
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
myfavouritepart
3231 5986
Reposted fromupinthesky upinthesky viaavooid avooid

October 24 2019

myfavouritepart
myfavouritepart
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
myfavouritepart
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
myfavouritepart
5145 bb18 500
Reposted frompiehus piehus viaavooid avooid
myfavouritepart
Tylko tyle możemy zrobić. Stawiać kolejne kroki. A jeśli zrobisz ich wystarczająco wiele, nagle dokądś docierasz.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...