Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

5086 87a5 500
myfavouritepart
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaavooid avooid

August 12 2017

2604 0e9a 500
Reposted fromlifeinlilac lifeinlilac viamorazmora morazmora

July 16 2017

myfavouritepart

Czasami się przewracam, ale może, kto wie, właśnie wtedy biorę rozbieg.
— Chiara Gamberale – Przez 10 minut
Reposted fromavooid avooid

July 02 2017

myfavouritepart

adrian-frimpong: Playing football at 4000m with Nevado Illimani in the background - Bolivia.

June 11 2017

myfavouritepart
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viadotknij dotknij

June 09 2017

myfavouritepart
0309 f2fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
myfavouritepart
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaavooid avooid

May 26 2017

myfavouritepart
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaszszsz szszsz
5086 87a5 500

May 22 2017

0095 a750

You are what you drink

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viadotknij dotknij

May 21 2017

myfavouritepart
1917 5a99 500
3715 c967 500
Reposted fromsleepingintherain sleepingintherain viaszszsz szszsz

May 08 2017

myfavouritepart
Reposted fromciarka ciarka viaavooid avooid

April 30 2017

myfavouritepart
1544 8686
Reposted fromsarazation sarazation viadotknij dotknij
myfavouritepart
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viaavooid avooid
myfavouritepart
9508 38a8 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaszszsz szszsz
myfavouritepart
1055 c219 500
Reposted fromShini Shini viaszszsz szszsz
4658 6655 500

April 26 2017

1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl