Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

myfavouritepart
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid

June 25 2018

myfavouritepart
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
myfavouritepart
8019 8a39 500
Reposted fromseaweed seaweed viamorazmora morazmora

May 18 2018

myfavouritepart

May 16 2018

myfavouritepart
3293 8559
Reposted fromSanthe Santhe viamorazmora morazmora
myfavouritepart
Reposted fromFlau Flau viamorazmora morazmora
myfavouritepart
Play fullscreen
ta da
Reposted fromczinok czinok viapl pl

April 20 2018

2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaavooid avooid
myfavouritepart
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaavooid avooid

November 26 2017

myfavouritepart

November 01 2017

myfavouritepart
Reposted frommuladhara muladhara viaavooid avooid
myfavouritepart
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamorazmora morazmora
myfavouritepart
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i robi to!
— Napoleon Hill
Reposted fromavooid avooid

October 28 2017

myfavouritepart

October 10 2017

myfavouritepart
myfavouritepart
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamorazmora morazmora
myfavouritepart
6441 5ea5 500
Portraits made from a single thread wrapped around nails, by Kumi Yamashita, New York City–based Japanese artist.
Reposted fromsommteck sommteck viaavooid avooid
5713 3bca

4gifs:

Chicken didn’t recognize her friend with his new haircut. [video]

Reposted fromangelicality angelicality viamorazmora morazmora
myfavouritepart
6511 3e21 500

September 14 2017

5086 87a5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl