Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2019

myfavouritepart
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaavooid avooid

July 01 2019

myfavouritepart
myfavouritepart
Bardzo wielu ludzi zwalnia się z myślenia. Widzę w tym jakiś lęk. Oglądanie się na kolegów, Internet, gazety. „Niech pan powie JA” – zmuszam studentów. Nie ma w ludziach odwagi i to jest zdumiewające.
— prof. T.Gadacz
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaavooid avooid
myfavouritepart
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
myfavouritepart
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viaavooid avooid
myfavouritepart
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viaavooid avooid
myfavouritepart
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaavooid avooid
myfavouritepart
Myślę, że aby przeżyć, trzeba znaleźć w sobie coś, co się lubi. Niektórzy powiedzą, że życie samotne to aspołeczność i egoizm. Ale człowiek jest wtedy niezależny i nie pociąga za sobą w otchłań innych, jeśli tam zmierza. Wielu ludzi boi się samotności. Ale mnie pomogła stać się wolnym, silnym i nietykalnym.
— Jo Nesbø ,,Wybawiciel"
myfavouritepart
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viaavooid avooid
myfavouritepart
6162 38b0
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viaavooid avooid
myfavouritepart
3414 2cf4 500
myfavouritepart
Reposted fromszszsz szszsz
myfavouritepart
myfavouritepart
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
myfavouritepart
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaavooid avooid
myfavouritepart
Reposted fromshakeme shakeme viamorazmora morazmora
myfavouritepart
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viamorazmora morazmora
myfavouritepart

Handmade crowns by Elemental Child. [x]
Reposted fromfoxden foxden viamorazmora morazmora
myfavouritepart
9998 b6d6 500
Reposted frompiehus piehus viamorazmora morazmora

June 26 2019

myfavouritepart
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl