Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

myfavouritepart

October 23 2018

myfavouritepart
Reposted fromFlau Flau viamorazmora morazmora
myfavouritepart
2939 4fa7 500
Reposted frommesoup mesoup viamorazmora morazmora

October 16 2018

7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaavooid avooid
myfavouritepart
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaavooid avooid
myfavouritepart
9568 71fa 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamorazmora morazmora
myfavouritepart
0567 3e42 500
Reposted fromTamahl Tamahl viamorazmora morazmora

October 11 2018

myfavouritepart

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairka irka
myfavouritepart
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viamorazmora morazmora
myfavouritepart
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viamorazmora morazmora
myfavouritepart
3748 0953 500
Reposted from2017 2017 viamorazmora morazmora
myfavouritepart
4278 3e2b 500
myfavouritepart
4279 e265
myfavouritepart
5424 8901
myfavouritepart
myfavouritepart
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaavooid avooid
myfavouritepart
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
myfavouritepart
Beautiful Norway

September 26 2018

myfavouritepart
Reposted fromgruetze gruetze viamorazmora morazmora
myfavouritepart
0993 8e7d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl